Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Oyun Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Oyun Tanımı

Oyun, insanların; günlük uğraşlarının dışında kalan zamanda, belirli bir amaca yönelik olarak (eğlence, eğitim, sağlık vb.) fiziksel ve zihinsel yeteneklerle, sınırlandırılmış yer ve zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, gönüllü katılım yoluyla grup oluşturan, sosyal uyum ve duygusal olgunluğu geliştiren,yetenek, zekâ, dikkat, beceri ve rastlantıya dayanan, katılanları ve çoğunlukla izleyicileri de etkisi altında tutan, gerilim duygusunun eşlik ettiği, sonuçta maddi çıkar sağlamayan, zevk veren etkinliklerdir.

Oyun Nedir

Çocuğun kendi kendini ifade ettiği, yeteneklerini  fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır.

“Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşıdır.”
Montaigne

OYUN OYNAMANIN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDEKİ ETKİLERİ 

Oyun, çocuğun bedensel, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişiminde önemli bir rol oynar.

Oyun yoluyla çocuk neler kazanır

Düşünmeyi ve kendi başına karar vermeyi öğrenir,
Sorumluluk almayı, işbirliği içinde paylaşmayı öğrenir,
Hayal gücünü, becerilerini ve yaratıcılığını geliştirir,
Dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini organize etmeyi öğrenir,
Kendini tanımayı öğrenir,
En güçlü ve doğal dürtülerinden biri olan, saldırganlık  dürtüsünü boşaltma olanağı bulur,
Değişik sosyal rolleri denemeyi, duygularını dışa vurmayı ve başka nesneleri ya da insanlarla ilişkilerini inceler,
Kas gelişimini hızlandırır ve güçlendirir,
Çevresini araştırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkanı sağlar,
Kendisini ifade etmeyi, sözlü olarak ifade edilenleri anlamayı, yeni sözcükleri öğrenir,  
Toplu yaşam kurallarını öğrenir.

ANNE-BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE OYUNUN YERİ

Anne-babalar,
Çocuklarıyla ilişkilerinin önemli bir kısmını oyun aracılığı ile gerçekleştirir.
Oyun oynayarak çocuklarına yaklaşabilirler ve onları keşfetme fırsatı yakalarlar
Oyun aracılığıyla çocuklarıyla iyi vakit geçirirler ve onlara bir şeyler öğretirler.
Çocuklarıyla iyi bir ilişki kurmak için onlara iyi birer oyun arkadaşı olmalıdırlar.

OYUN SINIFLAMALARI

Tek başına oyun
Başka bir oyunu izleme
Paralel oyun
İşbirliğine dayalı kurallı oyun

ÇOCUKLARIN YAŞLARINA GÖRE OYNADIKLARI OYUN TÜRLERİ 

0-3 YAŞ

Tek başına oyun oynadığı dönemdir
0-2 yaş arasında ses, şekil ve renklere duyarlıdırlar
Oturmaya başladığında nesneleri ağzına götürür, yürümeye başladığında nesneleri atar
2-3 yaşla birlikte başka çocuklarla oynamaya başlarlar
Hayali oyunlar başlar
İnsanların ve olayların taklit edildiği oyunlar başlar
Nesneleri oyuncak gibi kullanır (sopa=at)
Bedensel hareketlerin gelişmesiyle hareketli oyunlar başlar
Taklit içerikli oyunlar daha karmaşık hale gelerek devam eder.
El kaslarının gelişmesiyle el becerilerini kullandığı etkinlikler başlar (kesme, çizme, resim boyama vb.).
Oyunlar cinsiyete göre farklılaşmaya başlar.

4-6 YAŞ

Okulla birlikte kurallı oyunlar başlar.
Erkekler daha çok takım oyunlarından ve yarışmalardan hoşlanır.
Kızlar yakın arkadaşlıklar kurarak birlikte seksek, ip atlama v.b. oyunlar oynarlar.

OYUN OYNARKEN ÇOCUĞU DESTEKLEME

Anne-babalar,
Çocuğun oynayabileceği güvenli bir ortam hazırlayın.
Çocuğa oynarken rahat edebileceği kıyafetler giydirin.
Her gün düzenli olarak (15-20 dakika ) sadece çocukla oyun oynayın. Oyunun kurallarını onun koymasına izin verin!
Çocuğun oyunlarına katılın ama fazla müdahale etmeyin.
Yumuşak bir ses tonuyla konuşun.
Gülümseyerek ve göz teması kurarak oyun oynayın.
Olumlu mesaj veren oyunlar oynayın.
Çocuğunuzu hayal gücünü ve yaratıcılığını zenginleştiren oyunlar oynaması için teşvik edin.
Çocuğunuzun oyunlarını olumlu pekiştirin.
Çocuğunuzun yaptıklarını gördüğünüzü ve bunlarla ilgilendiğinizi ona belirtin.
Çocuğunuza sevgi dolu ve sıcak yaklaşıp, oyun oynayarak ilgilendiğinizde çocuğunuz daha iyi gelişir ve beceriler  kazanır.

Oyuncakların Özellikleri

Oyuncağın tüyleri çocuğun ağzına, burnuna kaçmamalıdır,
Zehirli maddeler içermemelidir,
Yıkanabilir, dayanıklı, sağlam olmalıdır,
Küçük parçaları olmamalıdır,
Sivri uçları, kesici kenarları, parmaklarının sıkışabileceği ek yerleri ve gözlerine zarar verebilecek çıkıntıları olmamalıdır.
Çocuğun bedenine uygun büyüklükte ve ağırlıkta olmalıdır,
Oyuncaklar düzenli olarak gözden geçirilmeli, hasarlı ve kırık olanlar tehlikeli olabilecekse atılmalıdır,
Bozuk para, çakmak, sigara gibi malzemeler çocuğa zarar verebileceğinden oynaması için verilmemelidir,
Oyuncaklar, zengin uyarıcıları içermeli, çok fonksiyonlu olmalıdır.
Farklı tür oyuncaklar almaya özen gösterin,
Pahalı ve elektronik oyuncaklardan ziyade çocuğun yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirici oyuncaklar alınmalıdır,
Oyuncağı alırken,  çocuğun seçmesine izin verin,
Çocuklarla birlikte oyuncaklar üretebilirsiniz,
Oyuncak alırken cinsiyet ayrımı gözetmeyin,
Evinizde çocuğunuzun oyuncaklarını açık raflarda saklayın,

ÇOCUK ve TELEVİZYON

Televizyonda ses ve görüntü birlikte verildiği için ilk aylardan itibaren çocukların ilgisini çeker.
Çocuğun, gelişiminin ilk 3 yılında olması gerektiğinden fazla televizyon izlemesi konuşmada gecikme ve dış dünyayla iletişimde sorunlar yaşamasına neden olabilir.
Özellikle daha rahat yemek yedirebilmek  amacıyla televizyon karşısına oturmak  için teşvik edilen çocukların ilerde de aynı şekilde televizyon izleme  alışkanlığı gelişir.
* Kontrolsüz şekilde televizyon izleyen çocukların yorum yapma, muhakeme etme yetenekleri olumsuz etkilenmektedir
* Fazla televizyon izleyen çocuk sadece bilgi almaya alışır ve etkileşime girmez

Özellikle daha rahat yemek yedirebilmek amacıyla televizyon karşısına oturmak için teşvik edilen çocuklarda okul yıllarında da sürdürecekleri şekilde televizyon izleme alışkanlığı gelişir.
Kontrolsüz şekilde televizyon izleyen çocukların yorum yapma, muhakeme etme yetenekleri olumsuz   etkilenmektedir        
Fazla televizyon izleyen çocuk sadece bilgi almaya alışır ve etkileşime girmez
Eğitimsel içerikli programlar özellikle çevresel koşulları yetersiz olan çocuklar için faydalı olabilir.
Çocukların gerçek hayatta karşılaşma fırsatı bulamadıkları doğa ve çevre ile ilgili programları izlemesi ( doğa      belgeselleri) okul bilgisini görsel    olarak destekler.          
Teşvik edici ve merak uyandırıcı olur. 
2 yaşlarında çocuklar televizyon karşısında en fazla 1 saat kadar, kısa çizgi filmler ve eğitimsel içerikli programlar izleyebilir.
Çocuklar, okul öncesi dönemde 1 saat kadar çizgi filmler, çocuk filmleri ve eğitimsel programları izleyebilirler.
* Okul çağındaki çocuklar okul ve günlük ihtiyaçlarının karşılanması dışında kalan zamanlarının en fazla dörtte biri kadar televizyon izlemelidirler.
* Çocukla sohbet etmek, oyun oynamak ve hobiler için zaman ayrıldığında çocuklar televizyon  izlemekten ziyade, anne-babayla zaman geçirmek isterler. 

Anne –Babalara Öneriler
Televizyon izlemeleri konusunda tavrınız net olsun. TV saati belirleyin.
Şiddet ve saldırganlık içermeyen çizgi film ve programları izletin.
Okula giden çocuklara dinlenme, yemek, oyun, uyku ve ders dışında zamanları kalıyorsa TV  izlemelerine izin verin.
* Çocuğun yaşına uygun programları izlemesine izin verin.
* Çocuklarınızla daha fazla birlikte olur ve faaliyetler yaparsanız, onları çeşitli sportif ve sosyal etkinliklere yönlendirirseniz TV izlemek istemeyeceklerdir.

BİLGİSAYAR ve ÇOCUK

Çocukların bilgisayarla fazlaca zaman geçirmesi;
çocukların göz sağlığının bozulmasına neden olur hareketi kısıtlar, kas gelişimini engeller, abur cubur yeme alışkanlığı gelişirse kilo artışı görülebilir.
* Benlik algısının ve benlik değerinin bozulmasına neden olur.
* Sosyalleşmeyi engeller.
* İletişim becerileri gelişmez.
* Dil becerileri ve sözel becerileri geri kalır.
* Duygusal gelişim engellenir.
* Yaratıcılıkları sınırlanır.
* Dikkati yoğunlaştırma ve sürdürmede sorun yaşar
* Davranış bozukluklarına neden  olur  (saldırganlık, öfke  vb.)

Okul çağında çocukların oyunun yanı sıra ödevlerini internetten araştırması onların araştırmacı ruhunu geliştirir.
Çocukların yaşlarına uygun, şiddet ve saldırganlık içermeyen, daha çok zeka gelişimini destekleyen bilgisayar oyunlarını oynamaları zihinsel gelişimlerine olumlu destek verir.
Aşırıya kaçmadan çocukların bilgisayarla vakit geçirmeleri görsel becerilerini  geliştirir.

Anne-Babalara öneriler
Bilgisayar ve internette geçirecekleri süreyi belirleyin ve bu süreyi aşmasına izin vermeyin.
Yaşlarına ve eğitim hedeflerine uygun eğitim programları ve bilgisayar oyunları alın.
Belli bir bilince ulaşana kadar yaptığı çalışmaları ve bilgisayar başında geçirdiği süreyi denetim altında tutun.
Çocuğun bilgisayarda yaptığı çalışmaları onunla paylaşın.

Bilgisayar kullanıcısıysanız evde gereğinden fazla bilgisayar başında zaman geçirmeyerek çocuğunuza olumlu örnek olun.
Çocuğunuz internet kullanıyorsa onun için uygun olan sitelerin listesini belirleyerek girdiği siteleri kontrol altına alın.
İnterneti uygun kullanıp kullanmadıklarını girdikleri siteleri kontrol ederek  denetleyin.


Oyun Resimleri

Oyun Sunumları

Oyun Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Oyun Ek Bilgileri

  • 0
    2 yıl önce

    Oyun Nedir?
    Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin